מניות בולטות בשווקים

שםשערשינוי

פעילות בתיקי גולשי גלובס

הנרכשים
הנמכרים

דירוג מחזורים ת"א 100

1
8,864.20
2
7,132.57
3
4,868.56
4
3,864.66

אופציות בולטות

הטובות
הגרועות