מניות בולטות בשווקים

שםשערשינוי

פעילות בתיקי גולשי גלובס

הנרכשים
הנמכרים

דירוג מחזורים ת"א 100

1
65,004.07
2
61,699.33
3
59,759.51
4
36,384.90

אופציות בולטות

הטובות
הגרועות