מניות בולטות בשווקים

שםשערשינוי

פעילות בתיקי גולשי גלובס

הנרכשים
הנמכרים

דירוג מחזורים ת"א 100

1
159,152.49
2
154,170.57
3
153,934.41
4
147,727.37

אופציות בולטות

הטובות
הגרועות