מניות בולטות בשווקים

שםשערשינוי

פעילות בתיקי גולשי גלובס

הנרכשים
הנמכרים

דירוג מחזורים ת"א 100

1
54,730.83
2
31,743.22
3
26,951.39
4
24,920.98

אופציות בולטות

הטובות
הגרועות