loading
גירושין: מהן העילות לחלוקת רכוש לא שיוויונית בין בני זוג
חוק יחסי הממון קובע חלוקה שווה של הרכוש והנכסים בין בני הזוג בעת גירושין, אולם יש מצבים בהם בית המשפט מחליט אחרת; עו"ד שני ליבמן מסבירה מתי קיים מצב של שיתופיות מוחלשת וכיצד ניתן להגן מבחינה משפטית על הצד שתורם יותר
03:27 16/07/2018 14:24
לכל כתבות ארכיון DUN'S 100 >>