loading
יודעים באיזה מקום דורגה ת"א בין הערים היקרות בעולם?
קבוצת מחקר של האקונומיסט פרסמה את דו"ח עלות המחייה בערים שונות בעולם לשנת 2018 כשהפרמטרים שנלקחו בחשבון הם: תקשורת, מזון, לבוש אחזקת רכב ודיור. בין הערים היקרות ביותר: סינגפור, פריז וציריך. יודים היכן מוקמה ת"א? הפרטים בוידאו
01:16 21/03/2018 15:06
לכל כתבות ארכיון נתח שוק וצרכנות >>