loading
שוחד הוא לא רק מעטפות שנמסרות במחשכים
כשמדברים על המושג "שוחד", חלק מהציבור מדמיין מעטפות מזומנים המועברות במחשכים לראש עיר או לשר. אבל שוחד יכול, לפי החוק והפסיקה, להינתן בעוד דרכים רבות ומגוונות. איך מוגדר שוחד על פי רשויות החוק ולמי נוח שלא להבין את זה. הפרטים בוידאו
01:26 28/02/2018 17:37
לכל כתבות ארכיון וידאו >>