loading
"אין חוק אחד שעשינו שבית המשפט העליון לא פסק נגדנו"
ח"כ משה גפני נואם בקונגרס הישראלי הראשון ליהדות ודמוקרטיה: "בית המשפט העליון נוקט בעמדה אחת שהיא ההיפך מהעמדה שלי", " אם הוא לא היה פוסק, לא היתה חקיקה. חוק המרכולים לא היה בא לעולם". צפו בדבריו
01:23 12/02/2018 13:27
לכל כתבות ארכיון דין וחשבון >>